Væredygtig ledelse

Lederkursus

Væredygtig

og bæredygtig ledelse

Bæredygtighed er øverst på dagsordenen. Det er centralt at knytte begrebet bæredygtighed sammen med ledelse fordi ledelse er ÉN af vejene til bæredygtighed. Bæredygtig ledelse, adfærd og handlinger, der fremmer de tre niveauer:


  • Mit bæredygtige lederskab
  • Ledelse i organisationen
  • Mit ledelsesmæssige "aftryk" på omgivelserne og i en større sammenhæng


Der er mange ting, der skal gå op i en højere enhed, hvis vi som ledere skal være med til at skabe bæredygtighed. Det kan let blive uoverskueligt fordi, der er så mange ting at forholde sig til. Derfor er der brug for et ledelseskompas, der kan lede os igennem på en bæredygtig dagsorden, vi finder meningsfuld.


Bæredygtig ledelse rummer en ydre bæredygtighed. Det handler om hvordan vi orienterer os i verden, og hvad vi gør i forhold til naturen, dyrene og andre mennesker.


Bæredygtig ledelse handler ligeledes om en indre bæredygtighed. Den enkeltes orientering ud i verden og hans/hendes empati, motiver og forståelse af sig selv og verden.


Vi starter med os selv og sætter fokus på den indre bæredygtighed. Det kalder vi væredygtig ledelse.


Formål

Formålet med kurset er:


  • At uddanne attraktive ledere som medvirker til at udvikle bæredygtige arbejdspladser, hvor "det gode arbejdsliv" er bærende

  • At uddanne ledere til væredygtigt lederskab med udgangspunkt i FN's 17 Verdensmål om bæredygtig udvikling.

Målgruppe

Ledere indenfor private og offentlige organisationer, herunder frivillighedsområdet. 


Der er plads til 18 deltagere på hvert hold. 

Kursusledere og undervisere

Kursusledelse og undervisning varetages af erfarne ledere, der arbejder ud fra en systemisk forståelsesramme.


Du kan læse mere om kursusledere og undervisere her. 

I videoen herover kan du høre Steen Hildebrandt fortælle om Verdensmålene - Vores alles mål. 

  • Du får 4 dages uddannelse med fordybelse i eget lederskab med fokus på 'Væredygtig ledelse'
  • Du får arbejdet med konkret plan for hvordan du kommer fra "fine" ord til handling med de forandringer, du vælger at sætte fokus på.
  • Du får konkrete værktøjer til hvordan du kan tage væsentlige bære- og væredygtige skridt i egen ledelsespraksis.
  • Vi inviterer dig til at deltage i 4 årlige leder-netværksmøder for være-bæredygtige ledere. I netværket får du mulighed for at sparre med ledelseskollegaer. Desuden vil netværket modtage faglige input i form af workshops og masterclasses.Kurset giver dig

Pris

Kurset koster kr. 11.950. 


Vi byder på lækker økologisk morgenkaffe/te med brød, formiddagssnack, frokost og eftermiddagskaffe/te med kage og frugt.


På kursusdag 1 og 3 tilbyder vi aftensmad og uformel aftenseminar, hvor vi sætter gang i samtale og refleksion over en aktuel bæredygtighedsdagsorden

Spørg

Ring eller skriv endelig, hvis du har spørgsmål til kurset eller har brug for hjælp til at booke overnatning i Odense. Vi samarbejder med flere centralt beliggende hoteller i byen.


Send en mail til os kontor@verdensmaalsakademiet.dk .
VERDENSMÅLSAKADEMIET

kontor@verdensmaalsakademiet.dk